برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1414 100 1

مختصات بیضوی

معنی مختصات بیضوی به فارسی

مختصات بیضوی
[elliptic coordinates] [ریاضی] مختصاتی برای نقطه در صفحه که به وسیلۀ بیضی ها و هذلولی های هم کانون معین می شوند

مختصات بیضوی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع سیستم مختصات   • سیستم تصویر utm   • بیضوی wgs84   • مختصات جغرافیایی چیست   • تبدیل مختصات جغرافیایی   • دستگاه مختصات بیضوی   • سیستم مختصات لامبرت   • سیستم مختصات کارتزین   • معنی مختصات بیضوی   • مفهوم مختصات بیضوی   • تعریف مختصات بیضوی   • معرفی مختصات بیضوی   • مختصات بیضوی چیست   • مختصات بیضوی یعنی چی   • مختصات بیضوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مختصات بیضوی
کلمه : مختصات بیضوی
اشتباه تایپی : lojwhj fdq,d
عکس مختصات بیضوی : در گوگل

آیا معنی مختصات بیضوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )