برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدعلی نجفی (سیاستمدار)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

محمدعلی نجفی (سیاستمدار) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی محمدعلی نجفی (سیاستمدار)   • مفهوم محمدعلی نجفی (سیاستمدار)   • تعریف محمدعلی نجفی (سیاستمدار)   • معرفی محمدعلی نجفی (سیاستمدار)   • محمدعلی نجفی (سیاستمدار) چیست   • محمدعلی نجفی (سیاستمدار) یعنی چی   • محمدعلی نجفی (سیاستمدار) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محمدعلی نجفی سیاستمدار
کلمه : محمدعلی نجفی (سیاستمدار)
اشتباه تایپی : lplnugd k[td (sdhsjlnhv)
عکس محمدعلی نجفی (سیاستمدار) : در گوگل

آیا معنی محمدعلی نجفی (سیاستمدار) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )