برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

محلولی برای ضد عفونی کردن زخم

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی
تنتورید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • مفهوم محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • تعریف محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • معرفی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم چیست   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم یعنی چی   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم

کلمه : محلولی برای ضد عفونی کردن زخم
اشتباه تایپی : lpg,gd fvhd qn ut,kd ;vnk col
عکس محلولی برای ضد عفونی کردن زخم : در گوگل

آیا معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )