برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

محاذی

/mohAzi/

مترادف محاذی: روبرو، رویارو، مقابل، موازی

معنی محاذی در لغت نامه دهخدا

محاذی. [ م ُ ] (ع ص ) برابر شونده (مشتق از حذو به معنی مقابل و روبرو و برابر کردن دو چیز است ). (از غیاث ) (آنندراج ). || مقابل و رویاروی. (ناظم الاطباء). مواجه. برابر. روبرو. رویاروی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : توپها را میان سنگر و میان گود جابه جا به تفاوت محاذی دروازه ٔ قلعه بسته از گلوله ها محافظت نمایند. (مجمل التواریخ گلستانه ). لب ّ، محاذی و رویاروی شدن. (منتهی الارب ).

معنی محاذی به فارسی

محاذی
مقابل، روبرو، روبارو، برابر
(اسم) روبرو شونده . ۲ - ( تعبیر قیدی ) مقابل برابر : توپها را در میان سنگر و میان گود جابجا بتفاوت محاذی درواز. قلعه بسته و از گلوله ها محافظت نمایند .

معنی محاذی در فرهنگ معین

محاذی
(مُ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - روبرو شونده . ۲ - مقابل ، برابر.

معنی محاذی در فرهنگ فارسی عمید

محاذی
مقابل، روبه رو، روبارو، برابر.

محاذی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
بنای زمین
ابوالفضل بیگدلی
طبق ماده ۳۸ ق.م
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است .
پس محاذی یعنی مقابل _برابر
قنبرشجاعی
عبوری ازمحاذی همین خانه بطول ۲۰مترتاآن خانه دائرگردید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فضای محاذی چیست   • معنی فضای محاذی   • تضییقی   • محاذات   • محاذی به چه معناست   • حصه   • تسبیل   • حبس   • معنی محاذی   • مفهوم محاذی   • تعریف محاذی   • معرفی محاذی   • محاذی یعنی چی   • محاذی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محاذی

کلمه : محاذی
اشتباه تایپی : lphbd
آوا : mohAzi
نقش : صفت
عکس محاذی : در گوگل

آیا معنی محاذی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )