برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1557 100 1
شبکه مترجمین ایران

مجید ادیب زاده

مجید ادیب زاده در دانشنامه ویکی پدیا

مجید ادیب زاده
مجید ادیب زاده (زادهٔ ۱۳۵۹) روشنفکر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است.
تبارشناسی تفکر علمی در ایران. تهران: انتشارات الفبای فرهنگ. تابستان ۱۳۹۲. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۵۷-۰-۹.
امپراتوری اسطوره ها و تصویر غرب: روانکاوی گفتمان ادبی ایران ۱۳۳۲–۱۳۵۶. تهران: انتشارات ققنوس. تابستان ۱۳۹۱. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۹۱-۱.
مدرنیته زایا و تفکر عقیم: چالش تاریخی دولت مدرن و علوم انسانی در ایران. تهران: انتشارات ققنوس. زمستان ۱۳۸۹. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۱۱-۹.
دموکراسی معرفتی: دربارهٔ دموکراتیک شدن دانش. تهران: انتشارات ققنوس. تابستان ۱۳۸۸. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۸۰۲-۰.
زبان، گفتمان و سیاست خارجی: دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی. تهران: انتشارات اختران. تابستان ۱۳۸۷. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۷-۵۴-۸.
ادیب زاده تاکنون کتاب هایی دربارهٔ موضوعاتی چون «نظریه های دموکراسی»، «علوم انسانی و دانشگاه در ایران»، «خاستگاه عقلانیت مدرن و تکوین مدرنیته در ایران»، «تکوین دولت مدرن ایرانی»، «شرایط تاریخی تفکر علمی در ایران»، «ادبیات مدرن فارسی و فرهنگ سیاسی ایران» و «گفتمان های ایرانی و چالش سیاسی ایران و غرب» نوشته است.
او کارشناسی ارشد علوم سیاسی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با دفاع از پایان نامه خود با عنوان «تکوین عنصر بیگانه ستیزی در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تحلیل ادبیات داستانی پرمصرف ۱۳۵۷–۱۳۳۲» در سال ۱۳۸۶ گرفت. استاد راهنمای این پایان نامه ابوالفضل دلاوری و مشاور پایان نامه نیز محمدجواد غلامرضاکاشی بودند. ماحصل این پایان نامه دو کتاب شد؛ یکی با عنوان «زبان، گفتمان و سیاست خارجی» (دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی) که شامل بخش دوم پایان نامه می شد که توسط نشر اختران در سال ۱۳۸۷ به طبع رسید. کتاب حاصل از بخش اول پایان نامه، اما گویا در نشر «گام نو» معطل مانده بود که با لغو پروانه نشر گام نو توسط وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۹، در نهایت در سال ۱۳۹۱ توسط نشر «ققنوس» و با نام «امپراتوری اسطوره ها و تصویر غرب» و با تیتر فرعی «روانکاوی گفتمان ادبی ایران ۱۳۵۶–۱۳۳۲» منتشر شد. هر دو کتاب، آثاری ارزشمند در حوزه «مطالعات فرهنگی» هستند که با روش های تحلیل گفتمانی و روانکاوی گفتمانی به ارائه تصویری از با ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های مجید ادیب زاده

مجید ادیب زاده (زادهٔ ۱۳۵۹) روشنفکر و نویسنده ایرانی است.
• «دولت مدرن در شرایط خلاءِ وجود نیروهای اجتماعی مدرنِ فعال و انتقادی در ایران، پدیدار گشت و سعی کرد تا این خلاء را با استفاده از کارگزاران نوگرای دستگاه های مدرن بوروکراتیک پر کند و به نوسازی در ایران سرعت ببخشد. دولت کارفرما-متولی از درون همین فرایند ظهور کرد و جانشین نیروهای اجتماعی شد. اتفاقی که در فرایند مدرنیته در غرب رخ نداد و باعث حفظ استقلال فکری نهادهای علمی و آموزشی از یک طرف و خیزش فکری و رشد جنبش های انتقادی از طرف دیگر شد. در مقابل دانشوران ایرانی تبدیل به بوروکرات های دانشگاهی دستگاه آموزش علوم شدند و جایگاه تاریخی خود را پیدا نکردند.» ، ۱۳۹۱. -> مصاحبه با روزنامه فرهیختگان
• «رخوت و رکود جریان های اجتماعی باعث شد تا در نوزایی ایرانی جای جریان ها و جنبش های فکری و اجتماعی را نهاد دولت بگیرد و اصطلاح دولت کارفرما-متولی را بکار بردم. یعنی یک ابرکارفرما که در نبود کارفرمایان مدرن، خود امور مدرن سازی را بدست گرفت و عرصهٔ مدرن را برای ما سلیقه و نیاز کارگزاران و مدیران حاکم بر این ابرکارفرما تعیین کردند.» ، ۱۳۹۱. -> مصاحبه با روزنامه فرهیختگان
• «دربارهٔ تولید علم و تفکر نمی توان یک نسخه پیچید و گفت بفرما این نسخه دوای دردهای ماست! تولید فکر علمی تولید یک کالای صنعتی و تکنولوژیک نیست که بر اساس محاسبات مکانیکی دقیق و از بالا ترتیب تولید آن را داد! فرایند شکل گیری سنت های علمی یک فرایند تدریجی است که نیاز به فضای مناسب دارد. برای همین من در کتاب مدرنیته و تفکر عقیم و بعد هم کتاب تبارشناسی تفکر علمی در ایران که هنوز به چاپ نرسیده بر روی شرایط تاریخی و فضای حاکم بر تفکر علمی ایران تمرکز کردم چون تا فضای لازم برای پرسشگری انتقادی و استقلال فکر و فرهنگ و اندیشه فراهم نشود حتی اگر بزرگترین نهادهای آموزشی و علمی و پژوهشی نیز ساخته شود باز تفکر عقیم خواهد ماند.» ، ۱۳۹۱. -> مصاحبه با روزنامه فرهیختگان
• «رشد علم چه در اروپا و چه در ایران محصول شرایط بود در آن جا شرایط مدرن و در این جا شرایط جدیدی که جهان به خود گرفت. در آن جا رشد علم دستوری نبود بلکه حاصل فرایند مدرنیته و شکل گیری جنبش های فکری و فرهنگی در شرایط سیاسی جدید بود اما این جا دستوری و حاص ...

مجید ادیب زاده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجید ادیب زاده   • مفهوم مجید ادیب زاده   • تعریف مجید ادیب زاده   • معرفی مجید ادیب زاده   • مجید ادیب زاده چیست   • مجید ادیب زاده یعنی چی   • مجید ادیب زاده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجید ادیب زاده

کلمه : مجید ادیب زاده
اشتباه تایپی : l[dn hndf chni
عکس مجید ادیب زاده : در گوگل

آیا معنی مجید ادیب زاده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )