برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1489 100 1
شبکه مترجمین ایران

مجموعه رسائل عوارف المعارف

مجموعه رسائل عوارف المعارف در دانشنامه اسلامی

مجموعه رسائل عوارف المعارف
مجموعه رسائل عوارف المعارف که همگی جز یکی به زبان فارسی است، مجموعه ای است حاوی چندین اثر از آثار برخی از عرفای نامی.
مجموعه مزبور، مشتمل بر 14 رساله است به شرح زیر:
«حقّ الیقین»، «مرآت المحققین»، «نور الوحدة»، «کنز الرموز»، «اصول و فروع دین»، «رساله جامع الاسرار»، «رساله اسرار القلوب»، «رساله کنز الاسرار»، «ترجیع بند ناصر خسرو»، «ترجیع بند شیخ عراقی»، «ترجیع بند شاه نعمت الله ولی»، «ترجیع بند خواجوی کرمانی»، «ترجیع بند هاتف اصفهانی»، و«مناجات شیخ بهائی».
البته بین ترجیع بند هاتف و مناجات شیخ بهائی، یک مثنوی 50 بیتی(ظاهرا از هاتف) و دو غزل از شاه نعمت الله ولی گنجانده شده است.
سایر رساله های مندرج در این مجموعه، عبارت است از:
«مجموعه رسائل عوارف المعارف» که همگی جز یکی به زبان فارسی است، مجموعه ای است حاوی چندین اثر از آثار برخی از عرفای نامی.
مجموعه مزبور، مشتمل بر ۱۴ رساله است به شرح زیر: «حق الیقین»، «مرآت المحققین»، «نور الوحدة»، «کنز الرموز»، «اصول و فروع دین»، «رساله جامع الاسرار»، «رساله اسرار القلوب»، «رساله کنز الاسرار»، «ترجیع بند ناصر خسرو»، «ترجیع بند شیخ عراقی»، «ترجیع بند شاه نعمت الله ولی»، «ترجیع بند خواجوی کرمانی»، «ترجیع بند هاتف اصفهانی»، و «مناجات شیخ بهائی». البته بین ترجیع بند هاتف و مناجات شیخ بهائی ، یک مثنوی ۵۰ بیتی (ظاهرا از هاتف) و دو غزل از شاه نعمت الله ولی گنجانده شده است.
گزارش محتوا
نرم افزار عرفان۳، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.ورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
...

مجموعه رسائل عوارف المعارف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجموعه رسائل عوارف المعارف   • مفهوم مجموعه رسائل عوارف المعارف   • تعریف مجموعه رسائل عوارف المعارف   • معرفی مجموعه رسائل عوارف المعارف   • مجموعه رسائل عوارف المعارف چیست   • مجموعه رسائل عوارف المعارف یعنی چی   • مجموعه رسائل عوارف المعارف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجموعه رسائل عوارف المعارف

کلمه : مجموعه رسائل عوارف المعارف
اشتباه تایپی : l[l,ui vshmg u,hvt hgluhvt
عکس مجموعه رسائل عوارف المعارف : در گوگل

آیا معنی مجموعه رسائل عوارف المعارف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )