برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1403 100 1

مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی

مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی در دانشنامه اسلامی

مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی
" مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی" یا شرح مشکل الحدیث، در دو جلد توسط مجموعه آثار کنگره ی بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی چاپ شده است.
جایگاه بلند کتاب کافی در میان دانشمندان شیعه، باعث شده است همواره این اثر سترگ مورد توجه، شرح، ترجمه و حاشیه قرار گیرد. در این آثار به طور معمول مؤلف قصد داشته است همه کتاب و یا لااقل بخش عمده ای از آن را شرح کرده یا حاشیه بنگارد. اگر چه ممکن است موفق به انجام کار نشده باشد و یا دست نوشته آن به دست ما نرسیده باشد، اما برخی علما یک یا چند روایتِ مشخص از احادیث این کتاب را شرح کرده اند. این احادیث، از جهاتی دارای نکاتِ مهمی لااقل از دید شارح بوده است. این رساله ها شامل نکات فقه الحدیثی، کلامی، عرفانی، فق‍ و گا مباحث رجالی است. این رساله ها در این مجموعه گردآوری شده است.
این مجموعه توسط مهدی سلیمانی آشتیانی و محمد حسین درایتی تحقیق و جمع آوری شده است.
بیشتر آثارِ مربوط به کافی یا به صورت دست نوشته باقی مانده و یا به شکل مطلوبی به چاپ نرسیده است. در این مجموعه سعی شده تا در حد توان برای جبران این خسارت علمی، گام هایی برداشته شود، که تصحیح و چاپ مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی در همین راستا است.
بسیاری از فقها، فلاسفه، حکما و دیگر عالمان، به فراخور علاقه و تخصص خود و یا در پاسخ به درخواست و خواهشِ جستجوگری، یک روایت از کافی را شرح کرده اند و در اطراف آن بسط سخن داده و پرده از ابهام و کج فهمی نسبت به فقراتی از این روایات برداشته اند.
این تک نگاری ها، حاوی دقایق و نکات پرفائده ای در مباحث فقه و کلام و فلسفه برآمده از ظرائف، مشکلات و ابهام احادیثِ کافی است.
مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی یا شرح مشکل الحدیث، در دو جلد توسط مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی چاپ شده است.
جایگاه بلند کتاب کافی در میان دانشمندان شیعه، باعث شده است همواره این اثر سترگ مورد توجه، شرح، ترجمه و حاشیه قرار گیرد. ...

ارتباط محتوایی با مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی   • مفهوم مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی   • تعریف مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی   • معرفی مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی   • مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی چیست   • مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی یعنی چی   • مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی
کلمه : مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی
اشتباه تایپی : l[l,ui vshmg nv avp hphnded hc ;htd
عکس مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی : در گوگل

آیا معنی مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران