برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

مثل شاهزاده رفتار کردن

معنی کلمه مثل شاهزاده رفتار کردن به عربی

مثل شاهزاده رفتار کردن
امير

مثل شاهزاده رفتار کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مثل شاهزاده رفتار کردن   • مفهوم مثل شاهزاده رفتار کردن   • تعریف مثل شاهزاده رفتار کردن   • معرفی مثل شاهزاده رفتار کردن   • مثل شاهزاده رفتار کردن چیست   • مثل شاهزاده رفتار کردن یعنی چی   • مثل شاهزاده رفتار کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مثل شاهزاده رفتار کردن

کلمه : مثل شاهزاده رفتار کردن
اشتباه تایپی : leg ahichni vtjhv ;vnk
عکس مثل شاهزاده رفتار کردن : در گوگل

آیا معنی مثل شاهزاده رفتار کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )