برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

مثل خوک رفتار کردن

معنی مثل خوک رفتار کردن به انگلیسی

pig (فعل)
مثل خوک رفتار کردن ، خوک زاییدن

معنی کلمه مثل خوک رفتار کردن به عربی

مثل خوک رفتار کردن
خنزير

مثل خوک رفتار کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مثل خوک رفتار کردن   • مفهوم مثل خوک رفتار کردن   • تعریف مثل خوک رفتار کردن   • معرفی مثل خوک رفتار کردن   • مثل خوک رفتار کردن چیست   • مثل خوک رفتار کردن یعنی چی   • مثل خوک رفتار کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مثل خوک رفتار کردن

کلمه : مثل خوک رفتار کردن
اشتباه تایپی : leg o,; vtjhv ;vnk
عکس مثل خوک رفتار کردن : در گوگل

آیا معنی مثل خوک رفتار کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )