برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1653 100 1
شبکه مترجمین ایران

مثل حلزون حرکت کردن

معنی مثل حلزون حرکت کردن به انگلیسی

slug (فعل)
مثل حلزون حرکت کردن ، ضربت سنگین زدن به ، لول زدن

معنی کلمه مثل حلزون حرکت کردن به عربی

مثل حلزون حرکت کردن
دودة بزاقة

مثل حلزون حرکت کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مثل حلزون حرکت کردن   • مفهوم مثل حلزون حرکت کردن   • تعریف مثل حلزون حرکت کردن   • معرفی مثل حلزون حرکت کردن   • مثل حلزون حرکت کردن چیست   • مثل حلزون حرکت کردن یعنی چی   • مثل حلزون حرکت کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مثل حلزون حرکت کردن

کلمه : مثل حلزون حرکت کردن
اشتباه تایپی : leg pgc,k pv;j ;vnk
عکس مثل حلزون حرکت کردن : در گوگل

آیا معنی مثل حلزون حرکت کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )