برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن

معنی کلمه مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن به عربی

مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن
شبک

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن   • مفهوم مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن   • تعریف مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن   • معرفی مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن   • مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن چیست   • مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن یعنی چی   • مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن

کلمه : مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن
اشتباه تایپی : leg j,v,~hv]i ~aji fknd s,vho nhv;vnk
عکس مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن : در گوگل

آیا معنی مثل توروپارچه پشته بندی سوراخ دارکردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )