برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

متورم کردن

معنی متورم کردن به انگلیسی

swell (فعل)
باد کردن ، پف کردن ، متورم شدن ، اماس کردن ، متورم کردن ، باد غرور داشتن

معنی کلمه متورم کردن به عربی

متورم کردن
انتفاخ

متورم کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین اشکبوسی
اماسانیدن
رضاآپادانا
اماس انیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کنفرانس تاریخی   • زمره   • ابله در جدول   • زمره در حل جدول   • کنفرانس تاریخی درحل جدول   • معنی متورم کردن   • مفهوم متورم کردن   • تعریف متورم کردن   • معرفی متورم کردن   • متورم کردن چیست   • متورم کردن یعنی چی   • متورم کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متورم کردن
کلمه : متورم کردن
اشتباه تایپی : lj,vl ;vnk
عکس متورم کردن : در گوگل

آیا معنی متورم کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )