برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

متناظردر ریاضی

متناظردر ریاضی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا سلیمانی
متناظر در ریاضی به معنای این است :که وقتی دو عبارت به هم شبیه باشند به آنها متناظر میگویند
sみムみЯ乙ムの
وقتی دو بار در ریاضی شبیه به هم باشند به آنها متناظر می گویند
...
در متوازی الضلاع ؛ مثلث های تشکیل یافته از تقاطع قطر ها؛ اجزاء متناظر نامیده می شوند . که در اثبات اینکه " قطر های متوازی الضلاع منصف یکدیگرند" کاربرد دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی متناظردر ریاضی   • مفهوم متناظردر ریاضی   • تعریف متناظردر ریاضی   • معرفی متناظردر ریاضی   • متناظردر ریاضی چیست   • متناظردر ریاضی یعنی چی   • متناظردر ریاضی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متناظردر ریاضی

کلمه : متناظردر ریاضی
اشتباه تایپی : ljkhzvnv vdhqd
عکس متناظردر ریاضی : در گوگل

آیا معنی متناظردر ریاضی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )