برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1402 100 1

متقن

/motqan/

مترادف متقن: استوار، مثبت، محرز، محکم، مستند

متضاد متقن: غیرمتقن

معنی متقن در لغت نامه دهخدا

متقن. [ م ُ ق َ ] (ع ص ) استوار و محکم. (غیاث ) (آنندراج ). استوار. مبرم. متین. رزین. محکم. مستحکم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
یگانه گشته از اهل زمانه
به الفاظ متین و رای متقن.
منوچهری.

متقن. [ م ُ ق ِ ] (ع ص ) آن که استوار و محکم کند کار را. (آنندراج ). محکم کننده. استوارکننده. (فرهنگ فارسی معین ). کسی که به لیاقت و شایستگی مباشرت مینماید کاری را. (ناظم الاطباء). || آن که بدرستی و استواری چیزی را میسازد. (ناظم الاطباء).

متقن. [ م ُت ْ ت َ ق ِ ] (ازع ، ص ) بیگمان داننده. (آنندراج ). بی شبهه و بیگمان ویقین و دانسته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی متقن به فارسی

متقن
محکم، استوار
( اسم ) محکم کننده استوار کننده .

معنی متقن در فرهنگ معین

متقن
(مُ تْ قَ) [ ع . ] ۱ - (اِمف .)استوار گردیده ، محکم شده . ۲ - (ص .) محکم ، استوار.
(مُ تْ قِ) [ ع . ] (اِفا.) محکم کننده ، استوارکننده .

معنی متقن در فرهنگ فارسی عمید

متقن
محکم، استوار.

معنی کلمه متقن به عربی

إِحکام

متقن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

uSER
محکم
تلفظ: مُتقَن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ریشه کلمه متقن   • مدغن   • مدقن   • معنی مدقن   • متغن   • مطقن   • معنی متقن   • مفهوم متقن   • تعریف متقن   • معرفی متقن   • متقن چیست   • متقن یعنی چی   • متقن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متقن
کلمه : متقن
اشتباه تایپی : ljrk
آوا : motqan
نقش : صفت
عکس متقن : در گوگل

آیا معنی متقن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )