برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

متعلق تکلیف

متعلق تکلیف در دانشنامه اسلامی

متعلق تکلیف
متعلق تکلیف ، فعل مورد تعلق تکلیف شارع می اشد. و در اصول فقه کاربرد دارد.
متعلق تکلیف ، عبارت است از فعلی که شارع ، انجام یا ترک آن را از مکلف خواسته است؛ برای مثال، در «کتب علیکم الصیام» تکلیف، وجوب بوده و متعلق آن، روزه گرفتن است.
در کتاب دروس فی علم الاصول
در کتاب « دروس فی علم الاصول » آمده است:«عرفنا ان وجوب الصوم مثلا، موضوعه مؤلَف من عدة عناصر تتوقف علیها فعلیة الوجوب... و اما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذی یؤدیه المکلف نتیجة لتوجه الوجوب الیه، و هو الصوم فی هذا المثال».

متعلق تکلیف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی متعلق تکلیف   • مفهوم متعلق تکلیف   • تعریف متعلق تکلیف   • معرفی متعلق تکلیف   • متعلق تکلیف چیست   • متعلق تکلیف یعنی چی   • متعلق تکلیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متعلق تکلیف

کلمه : متعلق تکلیف
اشتباه تایپی : ljugr j;gdt
عکس متعلق تکلیف : در گوگل

آیا معنی متعلق تکلیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )