برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1658 100 1
شبکه مترجمین ایران

متر بر مجذور ثانیه

متر بر مجذور ثانیه در دانشنامه ویکی پدیا

متر بر مجذور ثانیه
متر بر مجذور ثانیه نام یکای شتاب دردستگاه بین المللی یکاها (SI) است. این یکا به عنوان یک یکای فرعی از یکاهای اصلی طول (متر) و زمان (ثانیه) ساخته شده است. نماد این یکا به شکل های گوناگون m/s2 یا m·s−2 یا m s−2 یا قالب کم کاربرد m/s/s نوشته می شود.
گال
شتاب گرانشی
از آنجایی که از دید فیزیکی شتاب به تغییرات سرعت در یکای زمان تعریف می شود مانند متر بر ثانیه بر ثانیه با آن به عنوان کمیتی از سرعت برخورد می شود.
بر پایهٔ قانون دوم نیوتن نیرو برابر است با حاصل ضرب شتاب در جرم(F=ma). نیرو=F جرم=m شتاب=a یکای نیرو، نیوتن (N) و یکای جرم، کیلوگرم (kg) است. یک نیوتن برابر است با یک کیلوگرم متر در مجذور ثانیه؛ بنابراین یکای متر بر مجذور ثانیه هم ارز با نیوتن بر کیلوگرم N·kg−1 یا N/kg می باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

متر بر مجذور ثانیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی متر بر مجذور ثانیه   • مفهوم متر بر مجذور ثانیه   • تعریف متر بر مجذور ثانیه   • معرفی متر بر مجذور ثانیه   • متر بر مجذور ثانیه چیست   • متر بر مجذور ثانیه یعنی چی   • متر بر مجذور ثانیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متر بر مجذور ثانیه

کلمه : متر بر مجذور ثانیه
اشتباه تایپی : ljv fv l[b,v ehkdi
عکس متر بر مجذور ثانیه : در گوگل

آیا معنی متر بر مجذور ثانیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )