برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

مباحات


برابر پارسی: شایستگی ها، سزاواری ها، رواها، انجام پذیر

معنی مباحات در لغت نامه دهخدا

مباحات. [ م ُ ] (ع ص ، اِ) کارهای مباح و مشروع و روا. (ناظم الاطباء). ج ِ مباح.رجوع به مباح شود. || (اصطلاح حقوقی ) و آن اموالی است که ملک اشخاص نباشد. اموالی است که بعنوان مالکیت در اختیار هیچ مقامی نباشد. (فرهنگ حقوقی دکتر جعفری لنگرودی ). مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هرکس میتواند طبق مقررات مربوطه به هر قسم آنها را تملک کند و همچنین طبق ماده ٔ 92 قانون مدنی ایران که میگوید «هرکسی میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید». (از حقوق مدنی ایران تألیف دکتر امامی ص 71).

معنی مباحات به فارسی

مباحات
کارهای مباح و مشروع و روا

مباحات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید گلزار
امول بدون مالک
حسین فلاحی
اموالی است که بعنوان مالکیت در اختیار هیچ مقامی نباشد.

مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هرکس میتواند طبق مقررات مربوطه به هر قسم آنها را تملک کند

مثل ابزیان و پرندگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع مباحات   • قاعده حیازت   • مباحات چیست   • حیازت مباحات در قانون مدنی   • تلفظ حیازت   • مباهات   • معنی تحجیر   • معنی مباحات   • مفهوم مباحات   • تعریف مباحات   • معرفی مباحات   • مباحات یعنی چی   • مباحات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مباحات

کلمه : مباحات
اشتباه تایپی : lfhphj
عکس مباحات : در گوگل

آیا معنی مباحات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )