برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1341 100 1

مانع نفوذ صدا

معنی کلمه مانع نفوذ صدا به عربی

مانع نفوذ صدا
ضد الصوت

مانع نفوذ صدا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانع نفوذ صدا   • مفهوم مانع نفوذ صدا   • تعریف مانع نفوذ صدا   • معرفی مانع نفوذ صدا   • مانع نفوذ صدا چیست   • مانع نفوذ صدا یعنی چی   • مانع نفوذ صدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانع نفوذ صدا
کلمه : مانع نفوذ صدا
اشتباه تایپی : lhku kt,b wnh
عکس مانع نفوذ صدا : در گوگل

آیا معنی مانع نفوذ صدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )