برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1305 100 1

مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر

معنی کلمه مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر به عربی

مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر
شدة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر   • مفهوم مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر   • تعریف مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر   • معرفی مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر   • مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر چیست   • مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر یعنی چی   • مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر
کلمه : مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر
اشتباه تایپی : lhku no,g i,h dh hf dh ]dc nd'v
عکس مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر : در گوگل

آیا معنی مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )