برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد

معنی کلمه مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد به عربی

مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد
مَنَعَ حُدوثَ احتکاکٍ بَينَ الجانِبَينِ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد   • مفهوم مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد   • تعریف مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد   • معرفی مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد   • مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد چیست   • مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد یعنی چی   • مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانع بروز اصطکاک برخور میان دو طرف شد
کلمه : مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد
اشتباه تایپی : lhku fv,c hwx;h; (fvo,v) ldhk n, xvt an
عکس مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد : در گوگل

آیا معنی مانع بروز اصطکاک (برخور) میان دو طرف شد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران