برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

مانع ایجاد لطمه بزندگی

معنی مانع ایجاد لطمه بزندگی به انگلیسی

antibiotic (اسم)
پادزی ، مانع ایجاد لطمه بزندگی

معنی کلمه مانع ایجاد لطمه بزندگی به عربی

مانع ایجاد لطمه بزندگی
مضاد حيوي

مانع ایجاد لطمه بزندگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانع ایجاد لطمه بزندگی   • مفهوم مانع ایجاد لطمه بزندگی   • تعریف مانع ایجاد لطمه بزندگی   • معرفی مانع ایجاد لطمه بزندگی   • مانع ایجاد لطمه بزندگی چیست   • مانع ایجاد لطمه بزندگی یعنی چی   • مانع ایجاد لطمه بزندگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانع ایجاد لطمه بزندگی
کلمه : مانع ایجاد لطمه بزندگی
اشتباه تایپی : lhku hd[hn gxli fckn'd
عکس مانع ایجاد لطمه بزندگی : در گوگل

آیا معنی مانع ایجاد لطمه بزندگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران