برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1396 100 1

مالکیت

/mAlekiyyat/

مترادف مالکیت: تملک، ملکیت

برابر پارسی: ازآنش، داشتاری

معنی مالکیت در لغت نامه دهخدا

مالکیت. [ ل ِ کی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) مالک بودن. مالکی. و رجوع به مالک شود. || (اصطلاح حقوقی ) حقی است که انسان نسبت به شی ٔ دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بکندبجز آنچه که مورد استثنای قانون است. (فرهنگ فارسی معین ). حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در قانون مدنی ایران مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده است. در اصطلاح فقه هر سلطه ٔ قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر بکار می رود. لذا گفته اند: مالکیت خانه ، مالیک حق تحجیر، مالکیت منافعو غیره. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالکیت ما فی الذمه ؛ (اصطلاح حقوقی و فقهی ) اجتماعی دو عنوان داین ومدیون در یک شخص نسبت به یک دین موجب می شود که آن شخص مسلط بر ذمه ٔ خود گردد و این سلطه ٔ قانونی را که شخص بر ذمه ٔ خود دارد مالکیت مافی الذمه نامند و آن شخص را مالک مافی الذمه گویند مثل اینکه کسی به پدر خود مدیون باشد و پس از فوت پدر تمام ترکه از دیون و اموال و مطالبات به او منتقل می شود، در این صورت او مالک مافی الذمه ٔ خود خواهد شد. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).

معنی مالکیت به فارسی

مالکیت
مالک بودن مالکی . توضیح حقی است که انسان نسبت بشیئی دارد و میتواند هر گونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورداستثنای قانون است .
مالک بودن
[certificate of ownership, owner's oath for license] [حمل ونقل دریایی] مدرکی که مالکیت کشتی را مشخص می کند و باید پیش از ثبت کشتی یا اخذ پروانه ارائه شود

معنی مالکیت در فرهنگ معین

مالکیت
(لِ یَّ) [ ازع . ] (مص جع .) مالک بودن ، مالکی . ضح - حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند به جز آن چه که مورد استثنای قانون باشد.

معنی مالکیت در فرهنگ فارسی عمید

مالکیت
مالک بودن.

مالکیت در دانشنامه اسلامی

مالکیت
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.
یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده اند. توجه به چگونگی اتکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقتصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می تواند با توجه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرفی شده اند. عنصر اول، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می شود؛ اما در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.
مقدمه
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. تاکید اولیه بیش از حد سرمایه داری">نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این ...


مالکیت در دانشنامه ویکی پدیا

مالکیت
تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن ها می توان چنین گفت:
کاداستر
سرقفلی
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط». در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می کنیم:
آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود.»
مالکیت در روان شناسی به حسی اشاره دارد که بیانگر آن است که چیزی مال "من" است.
مالکیت
احساس مالکیت
کودک اسباب بازی های خود را دوست دارد و به آسانی حاضر نمی شود آن ها را با کودک دیگری تقسیم کند زیرا حس مالکیت در آن ها بسیار قوی است.
در سنین 2 تا 4 سالگی، مرحله حساسی از پرورش کودکی بهنجار است، زیرا کودک آهسته آهسته به سمت استقلال یافتن و دوری از وابستگی دایم به دیگران می رود اما بهای دست یابی به این مرحله برخی رفتارهایی است که ممکن است باعث رنجش دیگران شود. یکی از این موارد «احساس مالکیت» است. کودک در این سنین نسبت به اشیایی که متعلق به خودش است حساسیت ویژه ای نشان می دهد حتی گاه این حساسیت به اشیایی که مربوط به دیگرانی است که او دوست شان دارد نیز سرایت می کند. مثلاً وقتی ببیند فردی به کیف یا لباس پدرش دست می زند او عصبانی می شود و واکنش تندی از خود نشان می دهد.
وقتی کودک اجازه داشته باشد آنچه را که به او تعلق دارد پیش خود حفظ کند یا مجبور نباشد همه چیز را با دیگران ت ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مالکیت

مالکیت در جدول کلمات

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را••• معین می کند
قانون
به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و معرف وضع مالکیت یک موسسه است
ارزش ویژه
سندی است که دارنده آن در حقیقت در بخشی از مالکیت یک موسسه شریک می شود
سهام
سندی که دارنده آن در حقیقت در بخشی از مالکیت یک موسسه شریک می شود
سهام

معنی مالکیت به انگلیسی

acquisition (اسم)
فراگیری ، اکتساب ، مالکیت ، حصول ، استفاده
ownership (اسم)
مالکیت ، دارندگی
possession (اسم)
مالکیت ، دارایی ، تسلط ، خون سردی ، تصرف ، ثروت ، ید تسلط
proprietorship (اسم)
مالکیت ، صاحب ملک یا مغازه بودن

معنی کلمه مالکیت به عربی

مالکیت
استملاک , ملکية
ارفض تملک
عزل
ملکية , نزع الملکية
موافقة
تغرب

مالکیت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
خداوندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اداره مالکیت معنوی   • مالکیت در حقوق مدنی   • مالکیت معنوی چیست   • جستجوی اختراع   • تعریف مالکیت   • جستجوی علامت تجاری   • انواع مالکیت   • مالکیت چیست   • معنی مالکیت   • مفهوم مالکیت   • معرفی مالکیت   • مالکیت یعنی چی   • مالکیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مالکیت
کلمه : مالکیت
اشتباه تایپی : lhg;dj
آوا : mAlekiyyat
نقش : اسم
عکس مالکیت : در گوگل

آیا معنی مالکیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )