برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

ماده کردن


مترادف ماده کردن: چرک کردن، عفونت کردن، چرکین شدن، عفونی شدن

معنی ماده کردن به فارسی

ماده کردن
( مصدر ) ماده کردن دمل ( جراحت ) . بچرک نشستن دمل ( جراحت و غیره ) چرک کردن .

ماده کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تک ماده یعنی چه   • تجدید شدن در پیش دانشگاهی   • تک ماده در پیش دانشگاهی 94   • تبصره چیست   • تک ماده در شهریور   • شرایط فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی   • قبول نشدن در امتحانات شهریور   • تجدید شدن در امتحانات نهایی   • معنی ماده کردن   • مفهوم ماده کردن   • تعریف ماده کردن   • معرفی ماده کردن   • ماده کردن چیست   • ماده کردن یعنی چی   • ماده کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماده کردن
کلمه : ماده کردن
اشتباه تایپی : lhni ;vnk
عکس ماده کردن : در گوگل

آیا معنی ماده کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )