برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود

معنی کلمه ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود به عربی

ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود
مادة قاصرة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سفیدکردن پوست بالیزر   • کاهش ملانین پوست   • روش سفيد كردن پوست بدن   • داروی روشن کننده پوست   • سفيد كردن پوست ناحيه تناسلي   • قرص کاهش ملانین پوست   • قرص سفید کننده پوست   • لیزر کیوسوییچ   • معنی ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود   • مفهوم ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود   • تعریف ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود   • معرفی ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود   • ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود چیست   • ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود یعنی چی   • ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماده ای که برای سفید کردنهرچیزیبکار رود

کلمه : ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود
اشتباه تایپی : lhni hd ;i fvhd stdn ;vnk(iv]dcd)f;hv v,n
عکس ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود : در گوگل

آیا معنی ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )