برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

مادر بخطا به خطا

معنی مادر بخطا به خطا به فارسی

مادر بخطا به خطا
( اسم ) آنکه مادرش تباهکاربوده ( دشنام است ) : مشک - گویند - بخالش سر دعوی دارد این عجب نیست ازان هندوی مادر بخطا . ( ارسلان بیک آنند .)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مادر بخطا به خطا   • مفهوم مادر بخطا به خطا   • تعریف مادر بخطا به خطا   • معرفی مادر بخطا به خطا   • مادر بخطا به خطا چیست   • مادر بخطا به خطا یعنی چی   • مادر بخطا به خطا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مادر بخطا  به خطا
کلمه : مادر بخطا به خطا
اشتباه تایپی : lhnv foxh fi oxh
عکس مادر بخطا به خطا : در گوگل

آیا معنی مادر بخطا به خطا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران