برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1388 100 1

ماتریالیست

/mAteryAlist/

مترادف ماتریالیست: ماده گرا، مادی، دهری، ماده انگار، پیرو مکتب اصالت ماده ، متاله

متضاد ماتریالیست: ایدئالیست

معنی ماتریالیست به فارسی

ماتریالیست
مادی، دهری، پیروماتریالیسم
( صفت و اسم ) پیرو مکتب ماتریالیسم مادی .

معنی ماتریالیست در فرهنگ فارسی عمید

ماتریالیست
هوادار یا پیرو ماتریالیسم.

ماتریالیست در جدول کلمات

ماتریالیست را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ماتریالیسم دیالکتیک   • ماتریالیسم مکانیکی   • ماتریالیسم دیالکتیک به زبان ساده   • ماتریالیسم فرهنگی   • ماتریالیسم تاریخی   • ماتریالیسم اخلاقی چیست   • حالتی برای چشم ادم نشئه   • معنی ماتریالیست   • مفهوم ماتریالیست   • تعریف ماتریالیست   • معرفی ماتریالیست   • ماتریالیست چیست   • ماتریالیست یعنی چی   • ماتریالیست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماتریالیست
کلمه : ماتریالیست
اشتباه تایپی : lhjvdhgdsj
آوا : mAteryAlist
نقش : صفت
عکس ماتریالیست : در گوگل

آیا معنی ماتریالیست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )