برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

ماب


مترادف ماب: بازگشت، مرجع، محل بازگشت

معنی ماب به فارسی

ماب
مرجع، بازگشت، جای بازگشت
۱- ( اسم ) بازگشت . ۲- ( اسم ) جای بارگشت جمع : ماوب : شعرا را در گاه او ماب شده و بخت بدار باب فضل در حضرت او در خواب گشته .
( صفت ) کسی که از آداب و رسوم و رفتار و طرز زندگی اروپاییان تقلید میکند کسی که تظاهر به شیوه های اروپایی میکند فرنگی ماب .
هم مرتبه امیر و فرامانفرما
( صفت ) بروش و سیرت بازرگانان .
( صفت ) دارای جلالت : جناب جلالت ماب آقای ...
عاقبت بخیر شدن
۱ - پیغامبر رسول . ۲ - ( اسم ) پیغامبر اسلام .
عارف و دانشمند و حکیم
( صفت ) ( عنوانی که قبل از اسم مرده آورند ) غفران پناه .
( صفت ) کسی که در رفتار و گفتار به فرانسویان تشبه کند فرنگی ماب ٠
کسی که باداب اروپاییان عمل کند متجدد
( صفت ) آنکه مقدس است ( در احترام روحانیون بکار رود ) : جناب قدسی ماب .
( صفت ) مرحوم مغفور ( در مورد مرده استعمال شود ) : [ زرع و تربیت این جنس ( برنج صدری ) از مغفرت ماب میرزا آقا خان صدر اعظم نوری شد ... ] ( الماثر و الاثار . ۱۱۵ )
مغفرت پناه بخشوده

ماب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

HBTRILL
ماب پسوند شباهت و گونه نیز می باشد
صاد
ایا مآب به معنی شباهت می‌باشد؟ یا فقط به عنوان پسوند شباهت می‌توان آن را معنی کرد؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت مهندسین مشاور مآب   • معاب   • مقدس مآب   • معنی واژه مآبانه   • مآب یعنی چه   • معنی مقدس مآب   • معنی مآبانه   • لیست مهندسین مشاور شهرسازی   • معنی ماب   • مفهوم ماب   • تعریف ماب   • معرفی ماب   • ماب چیست   • ماب یعنی چی   • ماب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماب

کلمه : ماب
اشتباه تایپی : lhf
عکس ماب : در گوگل

آیا معنی ماب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )