برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1389 100 1

لگام گسیختگی

معنی لگام گسیختگی در لغت نامه دهخدا

لگام گسیختگی. [ ل ُ / ل ِ گ ُ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) عمل لگام گسیخته. بی بندوباری. افسارگسیختگی. لاابالی گری.

معنی لگام گسیختگی به فارسی

لگام گسیختگی
بی بند و باری لاقیدی . لگام گسیختن . ( صفت ) بی بند و باری لاقید لا ابالی .

لگام گسیختگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام گسیختگی   • مفهوم لگام گسیختگی   • تعریف لگام گسیختگی   • معرفی لگام گسیختگی   • لگام گسیختگی چیست   • لگام گسیختگی یعنی چی   • لگام گسیختگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام گسیختگی
کلمه : لگام گسیختگی
اشتباه تایپی : g'hl 'sdoj'd
عکس لگام گسیختگی : در گوگل

آیا معنی لگام گسیختگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )