برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1457 100 1

لگام گسیخته

معنی لگام گسیخته در لغت نامه دهخدا

لگام گسیخته. [ ل ُ / ل ِ گ ُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) مطلق العنان. افسارسرخود. بی بندوبار. لاابالی.

معنی لگام گسیخته به فارسی

[hyperinflation] [اقتصاد] وجود تورم بسیار شدید در بازه های زمانی بسیار کوتاه

معنی لگام گسیخته در فرهنگ معین

لگام گسیخته
( ~ . گُ تِ یا تَ) (ص مف .) بی بند و بار، لاقید، لاابالی .

معنی لگام گسیخته در فرهنگ فارسی عمید

لگام گسیخته
۱. اسبی که افسارش را پاره کرده.
۲. [مجاز] لاقید، بی بندوبار، سرخود.

لگام گسیخته را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام گسیخته   • مفهوم لگام گسیخته   • تعریف لگام گسیخته   • معرفی لگام گسیخته   • لگام گسیخته چیست   • لگام گسیخته یعنی چی   • لگام گسیخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام گسیخته
کلمه : لگام گسیخته
اشتباه تایپی : g'hl 'sdoji
عکس لگام گسیخته : در گوگل

آیا معنی لگام گسیخته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران