برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1460 100 1

لگام کشیدن

معنی لگام کشیدن در لغت نامه دهخدا

لگام کشیدن. [ ل ُ / ل ِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) ایستادن و متوقف ساختن اسب را با کشیدن دهانه. از پس خود کشیدن لگام ، به دنبال خود بردن و کشاندن :
هِل تا بکشد به مکر زی دوزخ
دیو از پس خویشتن لگامش را.
ناصرخسرو.
|| کنایه از احتیاط و مکث کردن در کاری. (آنندراج ) :
به آن غرور و تکبر که کشته ٔ آنم
رسید چون به سر تربتم لگام کشید.
سنجر کاشی (از آنندراج ).
و رجوع به مجموعه ٔ مترادفات ص 122 شود.

معنی لگام کشیدن به فارسی

لگام کشیدن
( مصدر ) ۱- با کشیدن افسار متوقف کردن مرکب را ۲- به دنبال خود کشانیدن و بردن : هل تا بکشد بمکر زین دوزخ دیو از پس خویشتن لگامش را ۳- احتیاط و مکث کردن در کاری .

معنی لگام کشیدن در فرهنگ معین

لگام کشیدن
( ~ . کِ دَ) (مص م .) ۱ - متوقف ساختن . ۲ - به زیر فرمان آوردن .

لگام کشیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام کشیدن   • مفهوم لگام کشیدن   • تعریف لگام کشیدن   • معرفی لگام کشیدن   • لگام کشیدن چیست   • لگام کشیدن یعنی چی   • لگام کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام کشیدن
کلمه : لگام کشیدن
اشتباه تایپی : g'hl ;adnk
عکس لگام کشیدن : در گوگل

آیا معنی لگام کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران