برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1382 100 1

لگام پیچیدن

معنی لگام پیچیدن در لغت نامه دهخدا

لگام پیچیدن. [ ل ُ / ل ِ دَ ] (مص مرکب ) روی برگاشتن. روی برگردانیدن. سر از اطاعت پیچیدن :
ولیکن ترا گر چنین است کام
ز کام تو هرگز نپیچم لگام.
فردوسی.

معنی لگام پیچیدن به فارسی

لگام پیچیدن
( مصدر ) ۱- روی برگردانیدن ۲- از اطاعت کسی سر باز زدن .

معنی لگام پیچیدن در فرهنگ معین

لگام پیچیدن
( ~ . دَ) (مص ل .) ۱ - روی برگردانیدن . ۲ - سر باز زدن ، سرپیچی کردن .

لگام پیچیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام پیچیدن   • مفهوم لگام پیچیدن   • تعریف لگام پیچیدن   • معرفی لگام پیچیدن   • لگام پیچیدن چیست   • لگام پیچیدن یعنی چی   • لگام پیچیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام پیچیدن
کلمه : لگام پیچیدن
اشتباه تایپی : g'hl ~d]dnk
عکس لگام پیچیدن : در گوگل

آیا معنی لگام پیچیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )