برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1391 100 1

لگام لیسیدن

معنی لگام لیسیدن در لغت نامه دهخدا

لگام لیسیدن. [ ل ُ / ل ِ دَ ] (مص مرکب ) لشتن لغام. لحس لجام. || کنایه از مطیع و منقاد بودن است. (آنندراج ). مقابل لگام خائیدن :
صاعد و هابط گردونش ببوسند رکاب
اشهب و ادهم گیتیش بلیسند لگام.
انوری.

معنی لگام لیسیدن به فارسی

لگام لیسیدن
۱ - ( مصدر ) افسار خود لیسیدن ستور ۲- ( مصدر ) مطیع بودن فرمانبردار بودن .

معنی لگام لیسیدن در فرهنگ معین

لگام لیسیدن
( ~ . دَ) (مص ل .) (کن .) مطیع بودن ، فرمانبردار بودن .

لگام لیسیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام لیسیدن   • مفهوم لگام لیسیدن   • تعریف لگام لیسیدن   • معرفی لگام لیسیدن   • لگام لیسیدن چیست   • لگام لیسیدن یعنی چی   • لگام لیسیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام لیسیدن
کلمه : لگام لیسیدن
اشتباه تایپی : g'hl gdsdnk
عکس لگام لیسیدن : در گوگل

آیا معنی لگام لیسیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )