برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1461 100 1

لگام ریز

معنی لگام ریز در لغت نامه دهخدا

لگام ریز. [ ل ُ / ل ِ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) جلوریز که کنایه از شتاب کردن و به سرعت تمام رفتن باشد. (برهان ). کنایه از شتاب رفتن سواران باشد. (انجمن آرا) : مبارزان نوش جان لگام ریز بر مسلمانان تاختند جنگ درپیوست ، حربی عظیم میان ایشان شد. (ترجمه ٔ تاریخ فتوح البلدان اعثم کوفی ص 101).
میریخت از لجام براقش چوبرق نور
زینسان لگام ریز شه آمد به شهر در.
امیرخسرو (از آنندراج ).
و رجوع به مجموعه ٔ مترادفات ص 110 شود.

معنی لگام ریز به فارسی

لگام ریز
به شتاب رفتن به سرعت شتافتن جلو ریز : مبارزان نوش جان لگام ریز بر مسلمانان تاختند جنگ در پیوست ....

لگام ریز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام ریز   • مفهوم لگام ریز   • تعریف لگام ریز   • معرفی لگام ریز   • لگام ریز چیست   • لگام ریز یعنی چی   • لگام ریز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام ریز
کلمه : لگام ریز
اشتباه تایپی : g'hl vdc
عکس لگام ریز : در گوگل

آیا معنی لگام ریز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران