برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1459 100 1

لگام دادن

معنی لگام دادن در لغت نامه دهخدا

لگام دادن. [ ل ُ / ل ِ دَ ] (مص مرکب ) فروگذاشتن لگام : اسفاف ؛ لگام دادن اسب را. (منتهی الارب ). || حمله کردن و متوجه شدن. (برهان ) :
همه ملک ایران مرا شد تمام
به هندوستان داد خواهم لگام.
نظامی (از آنندراج ).

معنی لگام دادن به فارسی

لگام دادن
( مصدر ) ۱- فرو گذاشتن لگام و افسر را ۲- رفتن به سویی توجه کردن : همه ملک ایران مرا شد تمام به هندوستان داد خواهم لگام . ( نظامی آنند لغ)

لگام دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام دادن   • مفهوم لگام دادن   • تعریف لگام دادن   • معرفی لگام دادن   • لگام دادن چیست   • لگام دادن یعنی چی   • لگام دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام دادن
کلمه : لگام دادن
اشتباه تایپی : g'hl nhnk
عکس لگام دادن : در گوگل

آیا معنی لگام دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران