برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1451 100 1

لگام انداختن

معنی لگام انداختن در لغت نامه دهخدا

لگام انداختن. [ ل ُ / ل ِ اَ ت َ ] (مص مرکب ) بازداشتن مرکب را از سرکشی و نافرمانی کردن :
آه ما رو به فلک کرد که مانع گردد
توسن سرکش ما را که لگام اندازد.
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج ).

معنی لگام انداختن به فارسی

لگام انداختن
( مصدر ) مرکب را از سرکشی باز داشتن .

معنی لگام انداختن در فرهنگ معین

لگام انداختن
( ~ . اَ تَ) (مص م .) مرکب را از سرکشی باز داشتن .

لگام انداختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لگام انداختن   • مفهوم لگام انداختن   • تعریف لگام انداختن   • معرفی لگام انداختن   • لگام انداختن چیست   • لگام انداختن یعنی چی   • لگام انداختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام انداختن
کلمه : لگام انداختن
اشتباه تایپی : g'hl hknhojk
عکس لگام انداختن : در گوگل

آیا معنی لگام انداختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران