لوکیشن

پیشنهاد کاربران

راهیاب، نشانیاب، نشانگر
موقعیت
جانشان، جانما، جایگاه نشان، ایستار جایگاهی
هستگاه، بودگاه
جا نشان یا جانما
لوکیشن : نشان مسیر
لوکیشن یعنی فرستادن ادرس بصورت الکترونیک
لوکیشن:نقطه حضور. . .
. . نقشه مکانی که در آنجا هستید.
محل سکونت
نشانی ؛آدرس ؛مکان
ایستار در پارسی چم لوکیشن رو داره
مسیر نشان محل
مکان نما
لوکاتیون🗿
در فضای مجازی لوکیشن یا فرستادن لوکیشن یعنی فرستادن موقعیت مکانی در زمان خاصی برای شخص دیگری از گوگل مپ و سایر نرم افزارها
مکان. جا
مکان
location:address.
لوکیشن: ادرس
ادرس. محل یاب
فرستادن مکان جغرافیای که معمولا نقطه یا آدرس محل مورد نظر برای شخص دیگه ای
مکان سنج
ترانشان
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٢)

بپرس