لوبیا سفید

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فرهنگ فارسی

نوعی از لوبیا به رنگ سفید یکدست . لوبیاالابیض .

دانشنامه عمومی

لوبیا سفید یک نوع لوبیا است که جز خانواده حبوبات محسوب می شود.
• یکاها
• μg = میکروگرم • mg = میلی گرم
• IU = یکاهای بین المللی
این محصول کشاورزی که در کشورهای بریتانیا و آمریکا دارای محبوبیت بسیاری است، دارای مقدار زیادی کربوهیدرات می باشد.
عکس لوبیا سفید
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما