برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1393 100 1

لوامه


مترادف لوامه: سرزنشگر، ملامتگر، نکوهنده

معنی لوامه در لغت نامه دهخدا

لوامة. [ ل َوْ وا م َ ] (ع ص ) لوامه. تأنیث لَوّام. سخت نکوهنده. بسیار ملامت کننده.
- نفس لوامه ؛ نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناهی نکوهد :
چون ز حبس دام پای او شکست
نفس لوامه بر او یابید دست.
مولوی.

معنی لوامه به فارسی

لوامه
( صفت ) مونث لوام . یا نفس لوامه . نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناهی ملامت کند : چون ز حبس دام پای او شکست نفس لوامه بر او یابید دست ( مثنوی لغ.)
نفس بسیار ملامت کننده خود را به وقوع معاصی به هدایت نور دل و این نفس صلحا و اولیا را حاصل باشد ازین سبب الله تعالی او را مقسم به قسم گردانیده : لا اقسم بالنفس اللوامه . این اصطلاح مذهبی است که عرفا و فلاسفه اسلام بکار دارند نفس انسان را در مقام تلالو نور قلب از غیب برای اظهار کمال آن و ادراک قوت عاقله به و خامت عاقبت و فساد احوال آن نفس لوامه گویند از جهت لوم و سرزنش بر افعال خود و این مرتبت مقدمه برای ظهور مرتبت قلب است که هرگاه نور قلبی ظاهر شود و غالب شود و سلطنت آن بر قوای حیوانیه آشکار گردد یعنی تسلط پیدا کند و نفس مطمئن شود نفس مطمئنه گویند .

معنی لوامه در فرهنگ معین

لوامه
(لَ وّ مَ یا مِ) [ ع . لوامة ] (ص .) بسیار ملامت کننده ، نکوهنده .

لوامه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
نکوهشگر ، نکوهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نفس لوامه   • نفس مسوله   • نفس لوامه در قران   • نفس اماره   • نفس مطمئنه   • نفس راضیه   • نفس ملهمه   • نفس چیست   • معنی لوامه   • مفهوم لوامه   • تعریف لوامه   • معرفی لوامه   • لوامه چیست   • لوامه یعنی چی   • لوامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لوامه
کلمه : لوامه
اشتباه تایپی : g,hli
عکس لوامه : در گوگل

آیا معنی لوامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )