برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

لب تر کردن

معنی لب تر کردن در لغت نامه دهخدا

لب تر کردن. [ ل َ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) آلودن لب به آب. اندکی آب به دهان گرفتن و توسعاً آشامیدن آب :
لب تر مکن به آب که طلق است در قدح
دست از طعام دار که زهر است توأمان.
خاقانی.
چنان آسمان بر زمین شد بخیل
که لب تر نکردند زرع و نخیل.
سعدی.
صاحب آنندراج گوید: کنایه از شراب پنهان خوردن و سخن گفتن مرادف زبان زدن است :
بهاری یافتم زو بر نخوردم
فراتی دیدم و لب تر نکردم.
نظامی.
ز چندین نکته ها کم گشت لب تر
ندیدم هیچ نقشی زین نکوتر.
میرخسرو.

معنی لب تر کردن به فارسی

لب تر کردن
( مصدر ) آشامیدن ( آب شراب و غیره ) : بهاری یافتم زو بر نخوردم فراتی دیدم و لب تر نکردم . ( نظامی لغ.)

معنی لب تر کردن در فرهنگ معین

لب تر کردن
( ~ . تَ. کَ دَ)(مص ل .) ۱ - کنایه از: آب آشامیدن . ۲ - (عا.) اشاره مختصر که به انجام کاری منجر شود.

لب تر کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لب تر کردن   • مفهوم لب تر کردن   • تعریف لب تر کردن   • معرفی لب تر کردن   • لب تر کردن چیست   • لب تر کردن یعنی چی   • لب تر کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لب تر کردن

کلمه : لب تر کردن
اشتباه تایپی : gf jv ;vnk
عکس لب تر کردن : در گوگل

آیا معنی لب تر کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )