برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

لب ترکاندن

معنی لب ترکاندن در لغت نامه دهخدا

لب ترکاندن. [ ل َ ت َ / ت َ رَ دَ ] (مص مرکب ) در تداوم عوام ، سخن گفتن. مطلبی را اظهار کردن : تا لب ترکاندم...

معنی لب ترکاندن به فارسی

لب ترکاندن
( مصدر ) سخن گفتن : تالب ترکاندم ...

معنی لب ترکاندن در فرهنگ معین

لب ترکاندن
( ~ . تَ دَ) (مص ل .) (عا.) سخن گفتن .

لب ترکاندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لب ترکاندن   • مفهوم لب ترکاندن   • تعریف لب ترکاندن   • معرفی لب ترکاندن   • لب ترکاندن چیست   • لب ترکاندن یعنی چی   • لب ترکاندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لب ترکاندن

کلمه : لب ترکاندن
اشتباه تایپی : gf jv;hknk
عکس لب ترکاندن : در گوگل

آیا معنی لب ترکاندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )