برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

لب التواریخ

معنی لب التواریخ به فارسی

لب التواریخ
کتابی است در تاریخ تالیف یحیی بن عبد- اللطیف قزوینی که در عهد صفویه نوشته شده.

لب التواریخ در دانشنامه اسلامی

لب التواریخ
لب التواریخ، تألیف یحیی بن عبداللطیف قزوینی (948ق)، خلاصه ای است از تاریخ عمومی تا سال 948ق که به زبان فارسی و در نیمه اول قرن دهم هجری نوشته شده است. این کتاب، توسط میر هاشم محدث، تصحیح شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب می گوید که از جوانی به علت علاقه به تاریخ، به ثبت همه وقایع مهم و تاریخ وفات مشاهیر از هجرت تا عهد خود می پرداخت و بنابراین، انگیزه های تألیف این کتاب جامع، از دوران شباب برایش فراهم آمده بود تا آنکه آن را به دستور بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل فراهم آورد و در ذی الحجه سال 948ق به پایان رسانید.
اکثر منابع، تألیف این کتاب را در سال 948ق نوشته اند. فقط استاد احمد منزوی، تألیف آن را بین سال های 944 تا 957ق مرقوم فرموده اند. در خود این کتاب، مؤلف پنج بار به 948 و یک بار به 957 اعتراف کرده است؛ پس می توانیم حدس بزنیم که قزوینی، تألیف این تاریخ را در 944ق شروع و در 948ق تمام کرده، ولی تا سال 957ق، مشغول اصلاح و تکمیل آن بوده است. شادروان محمدتقی دانش پژوه تاریخ نگارش کتاب را یک بار بین سال های 948 تا 954ق و بار دیگر، در سال 957ق می دانند.
کتاب با سه مقدمه از ناشر، مصحح و مؤلف آغاز و مطالب در چهار قسم و هر قسم در چندین فصل و باب، تنظیم شده است.
قزوینی نیز مانند سایر مؤلفین، در تألیف خود از منابعی سود جسته و با حفظ امانت، نام آن ها را آورده که عبارتند از:

لب التواریخ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لب التواریخ   • مفهوم لب التواریخ   • تعریف لب التواریخ   • معرفی لب التواریخ   • لب التواریخ چیست   • لب التواریخ یعنی چی   • لب التواریخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لب التواریخ

کلمه : لب التواریخ
اشتباه تایپی : gf hgj,hvdo
عکس لب التواریخ : در گوگل

آیا معنی لب التواریخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )