برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

لبنیات (نیت ها ی کلامی)

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناصر ناچاری
لبنیات: توضیح طنز متناسب با لبنیات عبارتست از نیت هایی که فقط کلامی بیان میشوند و دلی و عملی نیستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لبنیات (نیت ها ی کلامی)   • مفهوم لبنیات (نیت ها ی کلامی)   • تعریف لبنیات (نیت ها ی کلامی)   • معرفی لبنیات (نیت ها ی کلامی)   • لبنیات (نیت ها ی کلامی) چیست   • لبنیات (نیت ها ی کلامی) یعنی چی   • لبنیات (نیت ها ی کلامی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لبنیات نیت ها ی کلامی

کلمه : لبنیات (نیت ها ی کلامی)
اشتباه تایپی : gfkdhj (kdj ih d ;ghld)
عکس لبنیات (نیت ها ی کلامی) : در گوگل

آیا معنی لبنیات (نیت ها ی کلامی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )