لامذهب

/lAmazhab/

مترادف لامذهب: بیدین، بی کیش، کافر، ملحد

متضاد لامذهب: دیندار

برابر پارسی: بی دین، بی کیش
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

pagan, heathen, infidel, impious, irreligious, unbeliever

مترادف ها

ungodly (صفت)
سنگ دل، لامذهب، بی دین، خدا نشناس

free-thought (صفت)
وارستگی از مذهب، ازادی فکر، لامذهب

لغت نامه دهخدا

لامذهب. [ م َ هََ ] ( ع ص مرکب ) بی دین. ملحد. و در اصطلاح عامه ، آنکه به صراطی مستقیم نباشد.

فرهنگ فارسی

بی دین، بی ایمان
بی دین ملحد .یالامذهبی . بیدینی الحاد .
بی دین . ملحد

فرهنگ معین

(مَ هَ ) [ ع . ] (ص مر. ) بی دین ، ملحد.

فرهنگ عمید

بی دین، بی ایمان.

پیشنهاد کاربران

بی انصاف، بی دین، سنگ دل
لاکتاب، بی کتاب
لهجه و گویش تهرانی
لا مذهب.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما