لافند

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

لافند. [ ف َ ] ( اِ ) ریسمان ( اعم از پنبه و غیره ). در گیلکی امروز هم متداول است.

فرهنگ فارسی

ریسمان

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدالافند. [ ف َ ] ( اِ ) ریسمان ( اعم از پنبه و غیره ). در گیلکی امروز هم متداول است.فرهنگ فارسیریسمان
معنی لافند، مفهوم لافند، تعریف لافند، معرفی لافند، لافند چیست، لافند یعنی چی، لافند یعنی چه،
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ل، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ل، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ل
کلمه: لافند
کلمه بعدی: لافند سری
اشتباه تایپی: ghtkn
عکس لافند : در گوگل
معنی لافند

معنی یا پیشنهاد شما