برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

لاعب

معنی لاعب در لغت نامه دهخدا

لاعب. [ ع ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از لعب. بازی گر. بازی کن. بازی کننده : و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعِبین. (قرآن 38/44). و ما خلقنا السماء و الارض و مابینهما لاعبین. (قرآن 16/21). قالوا اَجِئتنا بالحق ام اَنت من اللاعبین. (قرآن 56/21).
لب لعل ضاحک خم زلف کافر
رخ خوب لامع سر زلف لاعب.

معنی لاعب به فارسی

لاعب
( اسم ) بازی کننده بازیگر بازی کن جمع : لاعبین لواعب : لب لعل ضاحک خم زلف کافر رخ خوب لامع سر زلف لاعب . ( برهانی (?) مقال. م . معین . نشری. دانشکد. ادبیات تبریز سال اول شمار. ۱ )

معنی لاعب در فرهنگ معین

لاعب
(ع ) [ ع . ] (اِفا.) بازی کننده ، بازیگر.

معنی لاعب در فرهنگ فارسی عمید

لاعب
بازی کننده.

لاعب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باران زادحسین
لاعب:بازیکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صورحب وعشق وغرام   • رئال مادرید   • معنی لاعب   • مفهوم لاعب   • تعریف لاعب   • معرفی لاعب   • لاعب چیست   • لاعب یعنی چی   • لاعب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لاعب

کلمه : لاعب
اشتباه تایپی : ghuf
عکس لاعب : در گوگل

آیا معنی لاعب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )