برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1421 100 1

لازم و کافی

لازم و کافی در دانشنامه ویکی پدیا

لازم و کافی
شرط 'لازم و کافی' عنوان هایی برای شرط های منطقی هستند. اگر الف شرط لازم برای ب باشد، آنگاه از درستی ب می توان درستی الف را نتیجه گرفت. همچنین ب نیز نمی تواند درست باشد، مگر الف نیز درست باشد. در مقابل الف شرط کافی برای ب است در صورتی که از درستی الف، بتوان درستی ب را نتیجه گرفت.اما در صورت نادرستی الف، نمی توان به نادرستی ب رسید. با این توصیفات٬ الف شرط لازم و کافی برای ب است اگر بتوان از درستی الف٬ درستی ب را نتیجه گرفت و بالعکس. شرط لازم و کافی به در منطق به صورت رابطه منطقی اگر و تنها اگر بین مقدم و تالی بیان می شود. روابط نام برده را در منطق بدین شکل نشان می دهند:
علیت
شرطی منطقی
استلزام
محمول
عطف منطقی
قیاس استثنایی
نفی تالی
انکار مقدمات
Q شرط لازم برای P است: P ⇒ Q
Q شرط کافی برای P است: Q ⇒ P
Q شرط لازم و کافی برای P است: P ⇔ Q {\displaystyle P\Leftrightarrow Q} که برابر است با همان P ⇒ Q ∧ Q ⇒ P {\displaystyle P\Rightarrow Q\land Q\Rightarrow P} .


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با لازم و کافی

لازم و کافی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لازم و کافی   • مفهوم لازم و کافی   • تعریف لازم و کافی   • معرفی لازم و کافی   • لازم و کافی چیست   • لازم و کافی یعنی چی   • لازم و کافی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لازم و کافی
کلمه : لازم و کافی
اشتباه تایپی : ghcl , ;htd
عکس لازم و کافی : در گوگل

آیا معنی لازم و کافی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )