برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

لابیرنت

/lAbirent/

معنی لابیرنت در لغت نامه دهخدا

لابیرنت. [ رَ ] (فرانسوی ، اِ) از یونانی لابورینتس . بنائی مشتمل بر قطعات متعددّه که پیدا کردن مدخل و مخرج آنها بسیار صعب باشد.

لابیرنت. [ رَ ] (اِخ ) لپ رهونیت ، کاخی بزرگ چهار گوش (200 گز * 150 گز) به مصر. در محل کنونی دهکده ٔ هَوارَه به مشرق دریاچه ٔ مُریس. داخل آن شامل عده ای بسیار از اطاقهای کوچک و تاریک به شکل مربع بود که بتوسط دالانهای درهم به هم ارتباط داشتند و بیگانگان بهیچوجه نمیتوانستند در آنها راه خویش را بیابند. آنجا مقبره پیرامید آمنمهات [ م ِ ن ِ ] سوم از سلسله ٔ دوازدهم بود. || نیز در اقریطش (کرت ) لابیرنتی بود که ددال آن را برای مینوتر ساخت. || نیز در ایتالیا در شهر کلوتریوم لابیرنت دیگری وجود داشته است.

معنی لابیرنت به فارسی

لابیرنت
لابیرنتی بود در شهر [ کلوتریوم ] ایتالیا .
( اسم ) بنایی که قطعات و شعب اصلی و فرعی بسیار دارد بطوری که یافتن مدخل و مخرج آن بسیار مشکل باشد .

معنی لابیرنت در فرهنگ معین

لابیرنت
(رَ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - ساختمانی که دهلیزهای اصلی وفرعی بسیار دارد. ۲ - تودرتو، پیچ در پیچ .

معنی لابیرنت در فرهنگ فارسی عمید

لابیرنت
۱. (زیست شناسی) هرچیز دارای حفره های پیچ درپیچ: لابیرنت گوش داخلی.
۲.مکانی دارای راه های پیچ درپیچ که به هم مرتبط هستند، هزارتو، ماز.

لابیرنت در دانشنامه آزاد پارسی

لابیرِنْت (labyrinth)
در باستان شناسی، هر بنایی که طرح و نقشۀ پیچیده دارد؛ امّا در اصل به کاخ مینوس در کنوسوس اطلاق می شد و هرودوت نیز از آن برای توصیف معبد و مدفن آمِنمِحِت سوم در کروکودیلوپولیس، که بعدها آرسینوئه نام گرفت، در اواخر هزارۀ سوم پ م استفاده کرد. در اساطیر یونان، دیدالوس لابیرِنت کنوسوس را برای زندانی کردن مینوتاوروس (مینوتور)، هیولایی نیم انسان و نیم گاو، ساخت.

لابیرنت در جدول کلمات

معنی لابیرنت به انگلیسی

labyrinth (اسم)
پلکان مارپیچ ، پیچیدگی ، شکنج ، دخمه پرپیچ و خم ، لابیرنت ، ماز ، چیز بغرنج

لابیرنت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق کمالی
ماز
حمیدرضاترابی
حلقه های معمایی
دایره های معمایی
افشین
هزارتو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لابیرنت در جدول   • لابیرنت در معماری   • لابیرنت گوش   • معنی کلمه لابیرنت   • فرقه لابیرنت   • لابیرنت چیست   • لابیرنت داوینچی   • بیماری لابیرنت   • مفهوم لابیرنت   • تعریف لابیرنت   • معرفی لابیرنت   • لابیرنت یعنی چی   • لابیرنت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لابیرنت
کلمه : لابیرنت
اشتباه تایپی : ghfdvkj
آوا : lAbirent
نقش : اسم
عکس لابیرنت : در گوگل

آیا معنی لابیرنت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )