برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1377 100 1

قیاس کل از جزء

معنی قیاس کل از جزء به انگلیسی

induction (اسم)
قیاس ، ایراد ، استقراء ، مقدمه ، ذکر ، استنتاج ، القاء ، قیاس کل از جزء ، پیش سخن

معنی کلمه قیاس کل از جزء به عربی

قیاس کل از جزء
حث

قیاس کل از جزء را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• از جز به کل رسیدن   • معنی قیاس   • کتاب جز به کل   • انواع قیاس در منطق   • قیاس استقرایی   • قیاس در فقه   • کل به جز   • مثال قیاس   • معنی قیاس کل از جزء   • مفهوم قیاس کل از جزء   • تعریف قیاس کل از جزء   • معرفی قیاس کل از جزء   • قیاس کل از جزء چیست   • قیاس کل از جزء یعنی چی   • قیاس کل از جزء یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قیاس کل از جزء
کلمه : قیاس کل از جزء
اشتباه تایپی : rdhs ;g hc [cء
عکس قیاس کل از جزء : در گوگل

آیا معنی قیاس کل از جزء مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )