برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قوه غضبیه

قوه غضبیه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
قوه غضبيه در حدّ تعادل باشد، شجاعت نامند، و حدّ افراط آن تهور و بيباكي است به طوريكه شخص دست به كارهائي زند كه عقل آن را تجويز نمينمايد، و حدَ تفريط جبن است و آن رويگردانيدن و ترس از چيزهائي است كه نبايد از آنها روي گردانيد و ترسيد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قوه غضبیه   • مفهوم قوه غضبیه   • تعریف قوه غضبیه   • معرفی قوه غضبیه   • قوه غضبیه چیست   • قوه غضبیه یعنی چی   • قوه غضبیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قوه غضبیه
کلمه : قوه غضبیه
اشتباه تایپی : r,i yqfdi
عکس قوه غضبیه : در گوگل

آیا معنی قوه غضبیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )