برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قوانین بین المللی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

قوانین بین المللی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قوانین بین المللی   • مفهوم قوانین بین المللی   • تعریف قوانین بین المللی   • معرفی قوانین بین المللی   • قوانین بین المللی چیست   • قوانین بین المللی یعنی چی   • قوانین بین المللی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قوانین بین المللی

کلمه : قوانین بین المللی
اشتباه تایپی : r,hkdk fdk hglggd
عکس قوانین بین المللی : در گوگل

آیا معنی قوانین بین المللی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )